Përgjegjës për: 

 • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet që posedon salloni i mobiljeve Tefik Canga SHPK
 • Përgjegjës për rekrutim të klientëve të ri
 • Ofron konsultime profesionale për klientë në lidhje me shërbimet dhe produktet të Mobilerisë
 • Këshillon klientët potencialë në lidhje me përzgjedhjen e produkteve,
 • Përfaqëson denjësisht Mobilerinë Tefik Canga tek publiku; qoftë në telefon apo në takime;
 • Koordinon punët individuale dhe me kolegë sipas Rregulloreve të kompanisë.

Kualifikimet:

 • Të ketë diplome bachelor ne fushat ekonomike ( e preferueshme)
 • Një (1) vit përvojë pune në shitje (e preferueshme
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
 •  Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze ( e preferueshme )

Apply: hr@oxa-group.com